Gia đình lao động Mexico mới

Đảng Gia đình Lao động New Mexico là một tổ chức chính trị cơ sở đấu tranh cho công bằng kinh tế và chủng tộc, đồng thời nỗ lực để chính phủ làm việc cho tất cả các gia đình lao động, không chỉ những người giàu có và có quan hệ tốt. New Mexico WFP, chi nhánh cấp bang của Đảng Gia đình Lao động quốc gia đang phát triển, đang giúp tuyển dụng, đào tạo và bầu chọn thế hệ lãnh đạo gia đình lao động tiếp theo trên khắp New Mexico.

Quan hệ đối tác vì cộng đồng hành động

Nhiệm vụ của chúng tôi là phá bỏ các hệ thống bất bình đẳng bằng cách đầu tư vào con người và gia đình để xây dựng sức mạnh, làm việc tại địa phương và lan rộng khắp New Mexico.

Trung tâm Luật và Nghèo đói New Mexico

Nhiệm vụ của chúng tôi là thúc đẩy công bằng kinh tế và xã hội thông qua giáo dục, biện hộ và kiện tụng. Chúng tôi làm việc với những người New Mexico có thu nhập thấp để cải thiện điều kiện sống, tăng cơ hội và bảo vệ quyền của những người sống trong cảnh nghèo đói.

Tiếng nói của trẻ em ở New Mexico

Nhiệm vụ của chúng tôi là cải thiện tình trạng, phúc lợi và bình đẳng chủng tộc/sắc tộc của trẻ em, gia đình và cộng đồng ở New Mexico trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và an ninh kinh tế bằng cách thúc đẩy các chính sách công thông qua nghiên cứu đáng tin cậy và vận động hiệu quả.

Hội hoang dã

Đoàn kết mọi người để bảo vệ những nơi hoang dã của nước Mỹ.

Chung Tay Cho Anh Em (T4B)

Tầm nhìn của T4B là, “Cùng nhau vì anh em (T4B) hình dung về sức khỏe và sự công bằng về sức khỏe cho các bé trai và thanh niên da màu (BYMOC) cũng như gia đình và cộng đồng của họ.” Sứ mệnh của T4B là “Cùng nhau vì Anh em, được dẫn dắt bởi cộng đồng & tình yêu thương, các đối tác trên khắp NM với các chàng trai & thanh niên da màu (BYMOC) & các đồng minh để xây dựng quyền lực, đòi công lý & tạo ra sự thay đổi.”

EL CENTRO de igualdad y accion

Chúng tôi tin vào sức mạnh của hành động tập thể! Các thành viên của chúng tôi là lý do tại sao El CENTRO đã thành công trong việc đấu tranh cho quyền của người nhập cư và công lý của người lao động ở Albuquerque. Công việc tổ chức của chúng tôi mang lại tiếng nói cho hàng trăm công nhân nhập cư có thu nhập thấp ở Albuquerque, xây dựng cộng đồng và dẫn đến lợi ích chính sách công. El CENTRO sử dụng nhiều chiến lược để tác động đến sự thay đổi xã hội bao gồm tổ chức cộng đồng, phát triển khả năng lãnh đạo, vận động chính sách, truyền thông chiến lược và sự tham gia của công dân nhằm thúc đẩy quyền của cộng đồng người nhập cư gốc Latinh cũng như những người lao động và gia đình có mức lương thấp ở Albuquerque.

Trung tâm Gia đình Châu Á New Mexico

Chúng tôi cung cấp các chương trình và dịch vụ nhạy cảm về văn hóa, tạo ra một cộng đồng Liên Á ủng hộ và hỗ trợ chính mình.

Làm cha mẹ theo kế hoạch của dãy núi Rocky

Planned Parenthood of the Rocky Mountains – bao gồm Colorado, New Mexico, Nam Nevada và Wyoming – đã trao quyền cho các cá nhân đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm trong hơn 100 năm.

Kể từ năm 1916, chúng tôi đã cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục chất lượng cao nhất; giảng dạy giáo dục giới tính chính xác, phù hợp với lứa tuổi; và làm việc siêng năng để bảo vệ quyền được phá thai an toàn, hợp pháp.

VI