THÀNH VIÊN

EL CENTRO de igualdad y accion

Chúng tôi tin vào sức mạnh của hành động tập thể! Các thành viên của chúng tôi là lý do tại sao El CENTRO đã thành công trong việc đấu tranh cho quyền của người nhập cư và công lý của người lao động ở Albuquerque. Công việc tổ chức của chúng tôi mang lại tiếng nói cho hàng trăm công nhân nhập cư có thu nhập thấp ở Albuquerque, xây dựng cộng đồng và dẫn đến lợi ích chính sách công. El CENTRO sử dụng nhiều chiến lược để tác động đến sự thay đổi xã hội bao gồm tổ chức cộng đồng, phát triển khả năng lãnh đạo, vận động chính sách, truyền thông chiến lược và sự tham gia của công dân nhằm thúc đẩy quyền của cộng đồng người nhập cư gốc Latinh cũng như những người lao động và gia đình có mức lương thấp ở Albuquerque.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

VI