TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH DÂN SỰ

Trách nhiệm giải trình

Giữ cho nhà tròn an toàn và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Roundhouse ở Santa Fe là ngôi nhà của mọi người và phải duy trì sự an toàn và dễ tiếp cận đối với các thành viên cộng đồng, người ủng hộ, nhân viên lập pháp, người vận động hành lang và các quan chức được bầu. Trung tâm Chính sách Công dân đang hợp tác với các đối tác để đảm bảo các quan chức được bầu của chúng ta phải chịu trách nhiệm khi có cáo buộc lạm dụng, bao gồm quấy rối và tấn công tình dục.

Dừng Ivey-Soto

Thượng nghị sĩ bang Daniel Ivey-Soto đã bị nhiều phụ nữ buộc tội một cách đáng tin cậy về tiền sử quấy rối, bắt nạt và lạm dụng tình dục trong thời gian dài. Một số nhóm đã kêu gọi Ivey-Soto từ chức. Trước khi ông từ chức, lãnh đạo Thượng viện có thể thực hiện các bước bổ sung để buộc ông phải chịu trách nhiệm và ngăn chặn tác hại thêm.

New Mexico xứng đáng tốt hơn.

VI