TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH DÂN SỰ

Quỹ cứu trợ COVID-19 của New Mexico

Các gia đình ở New Mexico của chúng tôi nổi tiếng về sự kiên cường và khả năng đoàn kết với nhau khi bạn bè và những người thân yêu của chúng tôi gặp khó khăn. Và hiện tại, mỗi người trong chúng ta đang được kêu gọi hành động.

Giữa đại dịch COIVD-19, chúng ta phải làm việc cùng nhau để đảm bảo bất kỳ người New Mexico nào mắc kẹt ở nước ngoài đều có thể trở về nhà và gia đình của họ, nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thuốc men mà một số người trong số họ cần khẩn cấp, đồng thời đảm bảo rằng chúng ta hỗ trợ lẫn nhau.

Trung tâm Chính sách Công dân đã tăng cường giúp đỡ người dân New Mexico trong những thời điểm khó khăn này bằng cách thành lập một quỹ cứu trợ sẽ chuyển trực tiếp đến những người dân New Mexico đang gặp khó khăn. Bạn có thể tham gia để đảm bảo rằng không ai trong số bạn bè và người thân của bạn bị bỏ lại phía sau không?

Nếu bạn biết một người New Mexico bị mắc kẹt ở nước ngoài cần giúp đỡ, họ có thể yêu cầu hỗ trợ từ quỹ này bằng cách gửi email: chính sách dân sự@gmail.comNgoài ra, vui lòng đảm bảo rằng họ đăng ký với Chương trình đăng ký khách du lịch thông minh, một dịch vụ miễn phí cho phép công dân Hoa Kỳ đang du lịch hoặc sinh sống ở nước ngoài nhận được các bản cập nhật bảo mật mới nhất từ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất.

Mỗi đồng đô la đều có giá trị, vì vậy hãy tham gia nỗ lực này bằng cách đóng góp $5, $10 hoặc bất kỳ số tiền nào bạn có thể chi trả cho quỹ này để giúp đỡ những người đồng hương New Mexico của chúng tôi:

Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau!

Trung tâm chính sách dân sự

VI