THÀNH VIÊN

Gia đình lao động Mexico mới

Đảng Gia đình Lao động New Mexico là một tổ chức chính trị cơ sở đấu tranh cho công bằng kinh tế và chủng tộc, đồng thời nỗ lực để chính phủ làm việc cho tất cả các gia đình lao động, không chỉ những người giàu có và có quan hệ tốt. New Mexico WFP, chi nhánh cấp bang của Đảng Gia đình Lao động quốc gia đang phát triển, đang giúp tuyển dụng, đào tạo và bầu chọn thế hệ lãnh đạo gia đình lao động tiếp theo trên khắp New Mexico.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

Trung tâm Gia đình Châu Á New Mexico
Dự án Semila
Liên minh tôn giáo New Mexico cho sự lựa chọn sinh sản
Mạng lưới Hành động Cộng đồng Valencia
Trung tâm Luật và Nghèo đói New Mexico
OLÉ
Câu lạc bộ Sierra Chương Rio Grande
VI