Andrew Taylor

Andrew Taylor is the c3 Data Manager for the Center for Civic Policy. With over a decade of work in data analysis and systems, Andrew found his way to the political sphere through digital consulting for grass-roots campaigns and social justice organizations—coordinating and implementing digital campaign solutions since 2015. Previous to his work in politics […]

Abraham Sánchez

Abraham is a native New Mexican born and raised in Las Cruces.  He attended Las Cruces Public Schools and New Mexico State University. Before joining CCP, Abraham worked as an election administrator, community organizer, and communications manager. In addition to work supporting immigration reforms, workers’ rights, climate justice, LGBTQ+ rights, and voting rights, Abraham is […]

Cứu mạng lưới hành động vì trẻ em

Với tư cách là bộ phận vận động chính trị của Save the Children, chúng tôi đang xây dựng sự hỗ trợ để đảm bảo mọi trẻ em đều có một khởi đầu vững chắc trong cuộc sống. Chúng tôi đang làm điều này bằng cách ủng hộ giáo dục sớm chất lượng cao, chấm dứt nạn đói ở trẻ em ở Hoa Kỳ, đồng thời giáo dục và bảo vệ trẻ em trên khắp thế giới.

Câu lạc bộ Sierra Chương Rio Grande

Rio Grande Chapter của Câu lạc bộ Sierra là một tổ chức do tình nguyện viên lãnh đạo đại diện cho hơn 7.000 thành viên ở New Mexico và Tây Texas. Sứ mệnh của chúng tôi là khám phá, tận hưởng và bảo vệ hành tinh, đồng thời chúng tôi ưu tiên hành động để bảo vệ khí hậu, không khí sạch, nước sạch cũng như bảo tồn động vật hoang dã và các vùng đất công cộng ở New Mexico và Tây Texas.

Dự án Semila

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI là cung cấp các kỹ năng, kiến thức và khuôn khổ cộng đồng để chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo sắp tới bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận khuôn khổ quan trọng thực tế có liên quan, cung cấp các giải pháp cộng đồng hữu hình và được áp dụng để giải quyết các vấn đề trong cộng đồng da màu xung quanh công bằng khí hậu, chủng tộc và công lý.

Quan hệ đối tác vì cộng đồng hành động

Nhiệm vụ của chúng tôi là phá bỏ các hệ thống bất bình đẳng bằng cách đầu tư vào con người và gia đình để xây dựng sức mạnh, làm việc tại địa phương và lan rộng khắp New Mexico.

Trung tâm Luật và Nghèo đói New Mexico

Nhiệm vụ của chúng tôi là thúc đẩy công bằng kinh tế và xã hội thông qua giáo dục, biện hộ và kiện tụng. Chúng tôi làm việc với những người New Mexico có thu nhập thấp để cải thiện điều kiện sống, tăng cơ hội và bảo vệ quyền của những người sống trong cảnh nghèo đói.

VI