THÀNH VIÊN

Dự án Semila

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI là cung cấp các kỹ năng, kiến thức và khuôn khổ cộng đồng để chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo sắp tới bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận khuôn khổ quan trọng thực tế có liên quan, cung cấp các giải pháp cộng đồng hữu hình và được áp dụng để giải quyết các vấn đề trong cộng đồng da màu xung quanh công bằng khí hậu, chủng tộc và công lý.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

CAVU
Tiếng nói của trẻ em ở New Mexico
OLÉ
Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ của New Mexico
Quán cà phê NM
Các Gia Đình Mạnh Mẽ New Mexico, một chương trình Cùng Tiến Lên
Quỹ giáo dục ProgressNow New Mexico
VI