THÀNH VIÊN

Đội bóng trong mơ Mexico mới

New Mexico Dream Team là một mạng lưới toàn tiểu bang cam kết tạo ra sức mạnh cho các gia đình đa thế hệ, không có giấy tờ và địa vị hỗn hợp hướng tới giải phóng. Thông qua các khóa đào tạo và phát triển khả năng lãnh đạo, chúng tôi nỗ lực để thu hút cộng đồng và các đồng minh của mình, nhằm trở thành những nhà lãnh đạo sử dụng lăng kính công bằng giữa các quốc gia, giới tính và chủng tộc—để phát triển và triển khai cơ sở hạ tầng tổ chức và vận động chính sách thay đổi đấu tranh nhằm xóa bỏ áp bức có hệ thống.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

Các Gia Đình Mạnh Mẽ New Mexico, một chương trình Cùng Tiến Lên
Dự án Semila
Liên minh tôn giáo New Mexico cho sự lựa chọn sinh sản
Quán cà phê NM
Somos Un Pueblo Unido
Trung tâm Luật và Nghèo đói New Mexico
Chung Tay Cho Anh Em (T4B)
Tiếng nói của trẻ em ở New Mexico
VI