THÀNH VIÊN

Cử tri bảo tồn New Mexico

Cử tri bảo tồn New Mexico là một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái trên toàn tiểu bang, cam kết kết nối người dân New Mexico với quyền lực chính trị của họ để bảo vệ không khí, đất và nước của chúng ta vì một Vùng đất mê hoặc lành mạnh. Chúng tôi làm điều này bằng cách huy động cử tri, giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử, buộc các quan chức được bầu phải chịu trách nhiệm và thúc đẩy các chính sách công có trách nhiệm.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

Trung tâm Luật và Nghèo đói New Mexico
Quán cà phê NM
Tiếng nói của trẻ em ở New Mexico
Câu lạc bộ Sierra Chương Rio Grande
Cứu mạng lưới hành động vì trẻ em
Làm cha mẹ theo kế hoạch của dãy núi Rocky
Đội bóng trong mơ Mexico mới
Quỹ giáo dục ProgressNow New Mexico
VI