THÀNH VIÊN

Liên minh tôn giáo New Mexico cho sự lựa chọn sinh sản

Chúng tôi công nhận, trao quyền và tôn vinh thẩm quyền đạo đức của tất cả mọi người bằng cách quyết liệt bảo vệ quyền tự chủ về cơ thể. Chúng tôi đạt được điều này bằng cách ủng hộ quyền tự chủ về cơ thể, thay đổi các câu chuyện tôn giáo và tâm linh ở quảng trường công cộng và tham gia vào các mối quan hệ đối tác hợp tác. Chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người được tiếp cận với đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, bao gồm cả phá thai.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

VI