THÀNH VIÊN

Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ New Mexico

Sứ mệnh của ACLU New Mexico là bảo vệ và thúc đẩy công lý, tự do và công bằng như được bảo đảm bởi hiến pháp của New Mexico và Hoa Kỳ. Với tư cách là chi nhánh cấp bang của tổ chức dân quyền và tự do dân sự hàng đầu trong nước, chúng tôi đấu tranh tại tòa án, cơ quan lập pháp và trong cộng đồng của mình để đảm bảo rằng công lý, tự do và bình đẳng là hiện thực cho tất cả mọi người.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

Quán cà phê NM
Mạng lưới Hành động Cộng đồng Valencia
NMCAN
CAVU
Đội bóng trong mơ Mexico mới
Quỹ giáo dục ProgressNow New Mexico
Chung Tay Cho Anh Em (T4B)
Gia đình lao động Mexico mới
VI