THÀNH VIÊN

Quỹ giáo dục ProgressNow New Mexico

Là trung tâm truyền thông tiến bộ của New Mexico, Quỹ Giáo dục ProgressNow New Mexico tập trung vào công lý cho các cộng đồng bị loại trừ một cách có hệ thống thông qua quan hệ đối tác, truyền thông kỹ thuật số đáng tin cậy và các chiến dịch tham gia của công dân và dựa trên vấn đề.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

Các Gia Đình Mạnh Mẽ New Mexico, một chương trình Cùng Tiến Lên
Câu lạc bộ Sierra Chương Rio Grande
Mexico mới phát triển mạnh
Cứu mạng lưới hành động vì trẻ em
Somos Un Pueblo Unido
Nguyên nhân chung New Mexico
Gia đình lao động Mexico mới
NMCAN
VI