THÀNH VIÊN

Quán cà phê NM

NM CAFe là một mạng lưới các tổ chức tôn giáo đa dạng và các tổ chức dựa trên cộng đồng rộng khắp miền Nam NM cam kết xây dựng quyền lực trong mối quan hệ với và cho những người New Mexico đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các hệ thống bất công. Chúng tôi đang nỗ lực hướng tới việc xây dựng một nền kinh tế toàn diện lấy người lao động và gia đình làm trung tâm, đồng thời đối xử với những người đó một cách có phẩm giá. Điều này có nghĩa là xây dựng quyền lực để định hình chính sách công ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia.

NM CAFe tin tưởng vào việc đầu tư vào các cộng đồng nông thôn bị ảnh hưởng nhiều bởi các ngành công nghiệp khai thác như khai thác mỏ và dầu khí, khiến các cộng đồng không có nguồn lực để xử lý các tác động của biến đổi khí hậu và phụ thuộc vào ngành công nghiệp không chắc chắn và nguy hiểm.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

VI