Câu hỏi về quyền công dân đã bị xóa khỏi Điều tra dân số năm 2020

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

2 Tháng Bảy, 2019 

Câu hỏi về quyền công dân đã bị xóa khỏi Điều tra dân số năm 2020

 Công việc phải tiếp tục để đảm bảo số lượng công bằng và chính xác

 MEXICO MỚIOriana Sandoval, Giám đốc điều hành của Trung tâm Chính sách Công dân (CCP), đã đưa ra tuyên bố sau về Chính phủ Hoa Kỳ quyết định loại bỏ câu hỏi về quyền công dân từ Thống kê dân số năm 2020 và bắt đầu in các biểu mẫu:

 “Hôm nay đánh dấu một chiến thắng lớn cho tất cả những người đã đấu tranh hết mình chống lại mưu đồ đảng phái này nhằm vũ khí hóa cuộc điều tra dân số năm 2020 và thao túng nền dân chủ của chúng ta thông qua việc bổ sung câu hỏi về quyền công dân vào biểu mẫu Điều tra dân số.

 

“Bây giờ chúng tôi tăng gấp đôi công việc để đảm bảo số lượng công bằng và chính xác ở New Mexico. Chúng tôi đặc biệt cam kết đảm bảo rằng các cộng đồng khó thống kê, đặc biệt là những cộng đồng lo sợ động cơ của chính quyền này, có thể hiểu được, sẽ tham gia vào cuộc điều tra dân số tiếp theo. 

 

“Thông qua chiến dịch Get Out the Count và cùng với các đồng minh của mình, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi trẻ em và gia đình ở NM đều được đếm để tất cả các cộng đồng của chúng ta có được đại diện và các nguồn lực mà họ xứng đáng có được.”

###

VI