Tòa án tối cao Hoa Kỳ bắt đầu tranh luận bằng miệng về câu hỏi về quyền công dân được đề xuất cho cuộc điều tra dân số năm 2020

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019

Tòa án tối cao Hoa Kỳ bắt đầu tranh luận bằng miệng về đề xuất Câu hỏi về quyền công dân cho Điều tra dân số năm 2020

Hàng tỷ đô la cho các chương trình và cơ sở hạ tầng công cộng đang bị đe dọa đối với New Mexico nếu câu hỏi về quyền công dân được thêm vào biểu mẫu Điều tra dân số năm 2020

Albuquerque, NMTrời đẹp Tòa án tối cao Hoa Kỳ bắt đầu tranh luận bằng miệng về đề xuất bổ sung “câu hỏi về quyền công dân” vào biểu mẫu điều tra dân số năm 2020. Câu hỏi về quyền công dân đã không được sử dụng trong số thập kỷ trong gần 70 năm.

“Việc bổ sung câu hỏi gây nhiều tranh cãi có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong việc đếm mười năm của New Mexico, khiến dân số bị thiếu do yếu tố ớn lạnh mà câu hỏi này gây ra trong các cộng đồng da màu và những người nhập cư lo sợ thông tin của họ có thể được sử dụng để chống lại họ,” Jame Povijua, giám đốc chính sách của Trung tâm Chính sách Công dân cho biết.

Trung tâm chính sách dân sự đã ký vào bản tóm tắt amicus, cùng với 177 nhóm cộng đồng khác trên khắp đất nước, kêu gọi Tòa án Tối cao đưa ra câu hỏi về quyền công dân. 

Điều tra dân số là trụ cột cơ bản của nền dân chủ của chúng ta và cung cấp thông tin cho các quyết định quan trọng nhất của quốc gia chúng ta, bao gồm cách thức phân chia các nguồn lực liên bang, nơi xây dựng đường sá, bệnh viện và trường học, và sự đại diện công bằng của Quốc hội Oriana Sandoval, Giám đốc điều hành của Trung tâm Chính sách Công dân cho biết.

Hiện tại New Mexico được coi là tiểu bang khó đếm nhất với nguy cơ đếm thiếu cao nhất. Việc bổ sung câu hỏi về quyền công dân sẽ chỉ làm trầm trọng thêm khả năng đếm mười năm một cách công bằng và chính xác vào năm 2020.

“Điều tra dân số năm 2020 đại diện cho hơn $7 tỷ tài trợ liên bang đang bị đe dọa cho New Mexico được sử dụng để duy trì các chương trình thiết yếu cho phúc lợi của gia đình chúng ta như: Medicaid, SNAP và CHIP. Điều tra dân số cũng là chìa khóa để tài trợ cho cơ sở hạ tầng quan trọng mà tiểu bang của chúng ta cần để phát triển như đường sá, trường học và bệnh viện,” Pojivua nói. “Đây là những chương trình và quỹ mà các gia đình ở New Mexico của chúng tôi không thể để mất.”

Dựa theo phân tích riêng của chính quyền liên bang, việc thêm một câu hỏi về quyền công dân sẽ khiến “khoảng 6,5 triệu người” không thể tham gia. Kết quả là, các bang có thể mất một ghế trong Hạ viện một cách bất công; và nhiều tiểu bang khác như New Mexico sẽ mất nguồn tài trợ xứng đáng dành cho các chương trình liên bang.

“Ba thẩm phán liên bang ở New York, California và Maryland đồng ý rằng việc thêm câu hỏi về quyền công dân vào Thống kê dân số năm 2020 là bất hợp pháp. Chúng tôi hy vọng rằng Tòa án Tối cao Hoa Kỳ sẽ đưa ra kết luận tương tự để đảm bảo mọi gia đình ở New Mexico đều nhận được phần tài trợ và đại diện công bằng mà họ xứng đáng được phát triển.” Sandoval nói.

Tòa án Tối cao dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vấn đề quyền công dân vào tháng Sáu.

*** Để có bức tranh toàn cảnh về cách tài trợ điều tra dân số đã được sử dụng ở New Mexico bấm vào đây ***

 

###

VI