TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH DÂN SỰ

PHÂN TÍCH: Một cuộc điều tra dân số không đầy đủ gây tổn hại cho tất cả người dân New Mexico

Hiện tại, Cuộc điều tra dân số năm 2020, dữ liệu thu được từ đó và quá trình tái phân chia khu vực diễn ra sau đó, đang bị đe dọa. Và trừ khi dự luật cứu trợ COVID-19 của Thượng viện Hoa Kỳ có nội dung gia hạn thời hạn hoàn thành cuộc điều tra dân số, người dân New Mexico sẽ phải trả giá—trong 10 năm tới.

Cuộc điều tra dân số là vô cùng cần thiết cho sự thịnh vượng và tăng trưởng của các bang như New Mexico. Mỗi năm, số liệu điều tra dân số giúp định hướng hàng tỷ USD tài trợ của liên bang. Một phân tích về 55 chương trình điều tra dân số cho thấy trong năm tài chính 2016, New Mexico đã nhận được $7,8 tỷ tài trợ dựa trên kết quả điều tra dân số. Điều đó bao gồm:

  • $4,3 tỷ cho Medicaid
  • $693 triệu cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP)
  • $386 triệu cho quy hoạch và xây dựng đường cao tốc
  • $194 triệu tài trợ giáo dục đặc biệt
  • $144 triệu cho bữa sáng và bữa trưa tại trường
  • $83,5 triệu cho chương trình Head Start
  • $17,9 triệu cho Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho Gia đình Thu nhập Thấp

Một công thức quan trọng dựa trên điều tra dân số là tỷ lệ phần trăm hỗ trợ y tế liên bang, xác định cách phân bổ kinh phí cho năm chương trình chính hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc của trẻ em và gia đình: Medicaid, Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em, Chương trình Chăm sóc Nuôi dưỡng Liên bang, Chương trình Hỗ trợ Nhận Con nuôi và Quỹ Phát triển và Chăm sóc Trẻ em. Trong năm tài chính 2015, đối với mỗi người không được tính trong cuộc điều tra dân số gần đây nhất, tiểu bang New Mexico mất $1.121 trong quỹ FMAP.

Dữ liệu điều tra dân số đã được sử dụng để phân bổ nguồn lực từ Quỹ cứu trợ vi-rút Corona và sẽ được sử dụng để phân bổ các quỹ liên bang trong tương lai nhằm chống lại đại dịch COVID-19. Bang New Mexico dự kiến sẽ nhận được ước tính $1,25 tỷ trong quỹ CRF.

Việc phân bổ tất cả các quỹ liên bang này phụ thuộc vào một cuộc điều tra dân số chính xác. Tháng 4 năm ngoái, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Cục điều tra dân số Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố chung nói rằng cần phải kéo dài thời hạn thu thập dữ liệu để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và “[e]đảm bảo số lượng đầy đủ và chính xác cho tất cả các cộng đồng.” Nhưng gần đây, chính quyền đã đảo ngược hướng đi của mình và thông báo rằng họ dự định cắt ngắn việc thu thập dữ liệu điều tra dân số bất chấp đại dịch coronavirus đang diễn ra.

Tính đến ngày 10 tháng 8, tỷ lệ tự trả lời điều tra dân số chỉ ở mức 63,92%; tỷ lệ phản hồi ở New Mexico thấp hơn đáng kể, ở mức 53,4%. Điều đó có nghĩa là trừ khi thời hạn điều tra dân số được gia hạn, New Mexico sẽ có tỷ lệ tự trả lời thấp hơn so với năm 2010 và sẽ mất hàng triệu đô la tài trợ liên bang mỗi năm cho đến khi cuộc điều tra dân số năm 2030 hoàn tất.

Đây không phải là hậu quả tiêu cực duy nhất của việc thống kê dân số không chính xác. Số liệu điều tra dân số xác định sự phân bổ của quốc hội—mỗi bang nhận được bao nhiêu ghế trong Hạ viện Hoa Kỳ—điều này cuối cùng ảnh hưởng đến quyền lực chính trị và sự đại diện. Các công ty cũng dựa vào dữ liệu điều tra dân số để giúp xác định vị trí khách hàng và hướng dẫn các quyết định kinh doanh quan trọng, chẳng hạn như nơi đầu tư và tạo việc làm mới.

Số lượng điều tra dân số không đầy đủ có hại cho nền dân chủ, không tốt cho doanh nghiệp và không tốt cho New Mexico. Các nhà lãnh đạo chính trị phải hành động ngay lập tức để đảm bảo rằng Cục Điều tra Dân số có thời gian cần thiết—thời gian mà chính quyền đã yêu cầu trước đó—để tiến hành một cuộc điều tra dân số đầy đủ, công bằng và chính xác trên toàn quốc. Quan trọng nhất, thời hạn thu thập dữ liệu nên được kéo dài đến ngày 31/10 như dự kiến ban đầu, thay vì ngày 30/9.

Một lời cảm ơn đặc biệt tới Alex Tausanovitch, từ Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ, người đã đóng góp rất nhiều cho phân tích này.

VI