TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH DÂN SỰ

#ListosParaVotar trong cuộc bầu cử năm 2020

Phá hủy quyền lợi của bạn

Có nhiều lựa chọn khác nhau để bạn có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi của mình. Vì lệnh cấm vận, bạn có thể bảo đảm an toàn cho người đó, bạn có thể yêu cầu por correo hoặc lo entregues cá nhân, bạn muốn có tất cả các hướng dẫn về bảo vệ trong các yêu cầu sobres và đầy đủ thông tin về phiếu bầu yêu cầu gỡ lỗi về quyền riêng tư của bạn để phá hủy quyền riêng tư chính thức. Thông tin mà bạn cần cân nhắc để bạn có thể chấp nhận boleta biển là công ty của bạn và cuối cùng là số của bạn trên mạng xã hội.

Tất cả các giấy tờ của cuộc bầu cử sau đó đã bao gồm thông tin được yêu cầu và ghi lại trước 7:00 tối ngày hôm qua của cuộc bầu cử, ngày 3 tháng 11 năm 2020, để được chấp nhận và tiếp tục.

Entrega en mano

Bạn có thể tham gia vào cuộc bầu cử của người bỏ phiếu trong văn phòng thư ký của cuộc bầu cử hoặc một cuộc bầu cử dự kiến hoặc ngày bầu cử trong cuộc bầu cử trước 7:00 tối ngày 3 tháng 11 năm 2020. Bạn có thể đi xe buýt vào ngày bầu cử cerca de ti en nmvote.org

Por Buzón de Regreso

Nhiều người đã chọn cách cài đặt các khu vực bầu cử và trợ cấp trong khu vực bỏ phiếu và giải cứu các điểm bỏ phiếu vì biển giúp bạn dễ dàng phá hủy bầu cử của mình.

Đối với bạn, bạn có thể thu thập lại một danh sách các khu vực kinh doanh bất động sản vô dụng nước, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của thư ký bạn về việc thu thập thông tin cập nhật về các khu vực kinh tế và kinh nghiệm thu hút sự chú ý.

Hạn chế truy cập

En phù hợp với bất động sản, solo của một cử tri, người quản lý de ese votante hoặc miembro de la familia inmediata de ese votante puede entregar la boleta de voto ausente de ese votante al bí thư condado en cá nhân hoặc por correo. “Familia inmediata” có nghĩa là có nhiều, hijos, padres hoặc hermanos de un votante. Nếu một số người tự động phát triển phiếu bầu cử bằng phiếu bầu của cử tri, hãy chắc chắn rằng sự phát triển chính thức của nó.

Theo dõi phiếu bầu

Bạn có thể tìm ra cách tốt nhất để bạn có thể bắt đầu cuộc bầu cử của mình AQUÍ. Trang web này cung cấp thông tin hữu ích cho thư ký liên hệ nhận được hoặc không có boleta và bạn được chấp nhận.

Bạn có thể nhờ một thư ký địa phương cung cấp thông tin về nơi bạn có thể sử dụng nó.

VI