Trung tâm Tuyên bố Chính sách Công dân về Pat Davis

tuyên bố-pat-davis-abq-hội đồng thành phố

Bây giờ không phải là lúc để bỏ qua những lời kêu gọi công lý ngày càng tăng ở mọi cấp độ trong xã hội của chúng ta – đặc biệt là khi những lời kêu gọi đến từ chính những cộng đồng đã và vẫn đang bị ảnh hưởng một cách không cân xứng mỗi ngày kể từ khi vùng đất này bị thuộc địa hóa.

VI