Trung tâm Tuyên bố Chính sách Công dân về Ủy viên Hội đồng Pat Davis

Đất nước chúng ta đang chiến đấu với một đại dịch chết người - một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đã góp phần thúc đẩy sự gia tăng các cuộc tấn công có động cơ chính trị và chủng tộc chống lại Người da đen, Bản địa, Người da màu trên toàn quốc. Bây giờ không phải là lúc để bỏ qua những lời kêu gọi công lý ngày càng gia tăng ở mọi cấp độ trong xã hội của chúng ta – đặc biệt là khi những lời kêu gọi đến từ chính những cộng đồng đã và vẫn đang bị ảnh hưởng không tương xứng hàng ngày kể từ khi vùng đất này bị thuộc địa.

Không, đây là lúc cho sự thật.

Trung tâm Chính sách Công dân hoạt động nhằm trao quyền và khuếch đại tiếng nói của người dân New Mexico hàng ngày, đặc biệt là những người bị áp bức, nhằm hình thành một nền dân chủ toàn diện hơn, phản ứng nhanh hơn và có trách nhiệm hơn ––sử dụng lăng kính về chủng tộc, giới tính, giai cấp và công bằng để xây dựng sự chuyển đổi sức mạnh thông qua trách nhiệm tập thể và xây dựng cộng đồng thịnh vượng ở New Mexico. Công việc của chúng tôi tập trung vào việc ươm tạo các chiến dịch chính sách và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, bắt nguồn từ trải nghiệm của các cộng đồng đa chủng tộc, LGBTQ+, vốn đã bị loại trừ khỏi quyền lực trong lịch sử và có hệ thống. Trong công việc này, chúng tôi cố gắng đảm bảo các chiến lược xây dựng quyền lực, đan xen để đạt được một New Mexico công bằng và bình đẳng hơn, nơi mọi người có thể sống với đầy đủ phẩm giá của mình.

Sử dụng những nguyên tắc này để định hướng công việc hàng ngày của mình, chúng tôi ủng hộ lời kêu gọi hành động của ProgressNow NM và các bên liên quan khác trong cộng đồng nhằm buộc Ủy viên Hội đồng Thành phố Albuquerque Pat Davis phải chịu trách nhiệm về hồ sơ chính sách rắc rối của ông ấy trong chính quyền địa phương của chúng tôi và sự mất kết nối rõ ràng của ông ấy với chính những người mà ông ấy muốn phục vụ trong thành phố của chúng tôi. Bằng cách tham gia vào nhu cầu này, chúng tôi thừa nhận thực tế rằng việc lặp đi lặp lại thuật ngữ “cấp tiến” sẽ không hiệu quả nếu các hành động không phản ánh các giá trị mà chúng tôi tuân theo và mong muốn thấy ở chính quyền địa phương, tiểu bang và quốc gia của chúng tôi.

Ủy viên Hội đồng Davis gần đây nhất đã thể hiện sự thiếu cam kết và hoàn toàn coi thường các thành viên cộng đồng Da đen, Da nâu và tầng lớp lao động của Albuquerque khi Hội đồng Thành phố áp dụng các biện pháp trả lương cho chế độ nghỉ ốm và trả lương khi nguy hiểm. Các ủy viên hội đồng Davis, Bassan, Borrego, Gibson, Harris, Jones và Peña đều bỏ phiếu chống lại biện pháp trả lương cho rủi ro vốn sẽ bồi thường cho những người lao động thiết yếu bằng sự hỗ trợ kinh tế quan trọng, đồng thời giải quyết một số bất bình đẳng đang trở nên trầm trọng hơn giữa các cộng đồng da màu trong thời gian này. cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng chưa từng có này.

Tại Trung tâm Chính sách Công dân, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc xây dựng một nền dân chủ toàn diện, đại diện và công bằng bắt nguồn từ cộng đồng, bởi cộng đồng và vì cộng đồng. Đồng thời, công việc của chúng tôi bao gồm việc yêu cầu những người nắm “quyền lực” phải chịu trách nhiệm về những phản hồi của họ hoặc thiếu phản hồi đó đối với nhu cầu và nguyện vọng của cộng đồng mà họ phục vụ.

Chúng tôi hiểu rằng sự thay đổi thực sự sẽ đến khi những người bị gạt ra ngoài lề về mặt lịch sử và hệ thống có được một ghế trong bàn ra quyết định và được trao mọi cơ hội để nhận ra tương lai mà cộng đồng của chúng ta xứng đáng có được.

VI