Trung tâm Chính sách Công dân Hoan nghênh Phán quyết Loại bỏ Câu hỏi Quốc tịch khỏi Thống kê Dân số 2020

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

Thứ tư, ngày 16 tháng 1 năm 2019

Trung tâm Chính sách Công dân Hoan nghênh Phán quyết Loại bỏ Câu hỏi Quốc tịch khỏi Thống kê Dân số 2020

Các gia đình và trẻ em ở New Mexico xứng đáng được đếm chính xác

Albuquerque, NM– Hôm qua, một thẩm phán liên bang phán quyết chống lại chính quyền Trump có kế hoạch thêm một câu hỏi về quyền công dân vào Thống kê dân số năm 2020.

Oriana Sandoval, Giám đốc điều hành của Trung tâm Chính sách Công dân (CCP), cho biết,

“Những người ủng hộ và lãnh đạo cộng đồng đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo số lượng Thống kê dân số chính xác ở New Mexico, đảm bảo mọi gia đình ở New Mexico nhận được phần đại diện công bằng và tài trợ của liên bang cho các dịch vụ công quan trọng trong 10 năm tới.

“Phán quyết hôm nay chỉ ra rằng quyết định của chính quyền Trump thêm câu hỏi về quyền công dân vào cuộc điều tra dân số năm 2020 là bất hợp pháp và nghiêm trọng. cố gắng giảm sự tham gia của người nhập cư và người da màu ở NM – đặt $7,3 tỷ viện trợ liên bang vào tình thế nguy hiểm để duy trì các chương trình thiết yếu cho phúc lợi của gia đình chúng ta như: Phần 8, Giao thông vận tải, CHIP, SNAP, Giáo dục sớm và nhiều chương trình khác.

“Cơ quan lập pháp của NM hiện phải vào cuộc để đảm bảo có một số lượng chính xác các gia đình và trẻ em của NM bằng cách tiếp tục chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số năm 2020. Trong khi đó chính quyền Trump phải chấp nhận phán quyết này và cho phép thực hiện Điều tra dân số năm 2020 mà không có câu hỏi về quyền công dân.”

Để có phân tích sâu hơn về nguy cơ đếm thiếu của NM trong Tổng điều tra dân số năm 2020 và cơ quan lập pháp của NM đóng vai trò quan trọng như thế nào trong đảm bảo người dân New Mexico nhận được phần tài trợ liên bang công bằng của họ, nhấp vào đây.

###

VI