Thẩm phán liên bang thứ hai chặn đề xuất “Câu hỏi về quyền công dân” cho cuộc điều tra dân số năm 2020

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

Thứ tư, ngày 6 tháng 3 năm 2019

Khối thẩm phán liên bang thứ hai được đề xuất “Câu hỏi về quyền công dân” cho Thống kê dân số năm 2020

Albuquerque, NM Hôm nay, một thẩm phán liên bang thứ hai ban hành một lệnh tòa ngăn không cho “câu hỏi về quyền công dân” được đề xuất thêm vào cuộc điều tra dân số năm 2020. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard Seeborg của California thấy rằng quyết định của chính quyền là trái pháp luật.

Số lượng mười năm một lần giúp chính phủ liên bang quyết định mỗi bang nhận được bao nhiêu tỷ mỗi năm và liệu có cần thêm một ghế quốc hội cho một bang hay không, trong trường hợp có sự gia tăng dân số hoặc phải loại bỏ một ghế nếu dân số giảm.

Câu hỏi về quyền công dân do động cơ chính trị làm ảnh hưởng đến trách nhiệm theo hiến pháp của Cục điều tra dân số trong việc tiến hành đếm công bằng và chính xác mọi người sống ở Hoa Kỳ,” Oriana Sandoval, Giám đốc điều hành của Trung tâm Chính sách Công dân cho biết. Sự đồng thuận là rõ ràng, việc bổ sung câu hỏi về quyền công dân vào Thống kê dân số năm 2020 là bất hợp pháp và Tòa án Tối cao nên giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới để loại bỏ câu hỏi”.

Một câu hỏi về tình trạng công dân Hoa Kỳ đã không được Cục điều tra dân số hỏi tất cả các hộ gia đình trong gần 70 năm. Việc đưa câu hỏi này vào cuộc điều tra dân số năm 2020 sẽ gây ra những hậu quả tai hại cho nền kinh tế của New Mexico, vì New Mexico sẽ mất hàng tỷ đô la viện trợ liên bang vốn rất quan trọng để tài trợ cho các dịch vụ công thiết yếu như Medicaid, SNAP và CHIP. 

“'Câu hỏi về quyền công dân' là một rào cản tự đặt ra để có được số lượng chính xác vì câu hỏi sẽ khiến mọi người từ chối trả lời vì sợ rằng thông tin có thể được sử dụng để chống lại họ," Sandoval nói. Thực hiện đúng Điều tra dân số năm 2020 là điều quan trọng đối với tất cả mọi người – đặc biệt là đối với một tiểu bang như NM có khả năng bị thống kê thiếu”.

Hiện tại, New Mexico đứng số một trong các tiểu bang khó thống kê. Một số yếu tố góp phần vào thứ hạng thấp này: nhiều cư dân nói các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, di chuyển thường xuyên, sống ở các vùng nông thôn khó tiếp cận hoặc lo lắng về quyền riêng tư hoặc không tin tưởng vào chính phủ. Trong cuộc điều tra dân số năm 2000, NM đã đếm thiếu 1,94% tổng dân số của chúng ta, dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đô la trong khoảng thời gian mười năm.

“Tiểu bang của chúng tôi mất khoảng $3,000 cho mỗi người không được tính trong cộng đồng của chúng tôi. Do đó, nhân lên trong khoảng thời gian 10 năm cho đến Điều tra dân số năm 2030, sẽ dẫn đến tổn thất $30.000 cho mỗi người bỏ lỡ,” Sandoval giải thích. “Đây là số tiền mà gia đình chúng tôi không thể để mất.”

Do các bài học rút ra từ việc đếm thiếu của Điều tra dân số năm 2000, việc đếm thiếu năm 2010 ở New Mexico đã giảm đáng kể xuống dưới 0,3% do nỗ lực hợp tác giữa Bộ Tài chính và Hành chính, Nghiên cứu Dân số và Địa không gian của UNM, Cục Nghiên cứu Kinh doanh và Kinh tế , Trung tâm phân tích dữ liệu trái đất và chính quyền địa phương. Nỗ lực kết hợp này đã xác định được 130.000 đơn vị nhà ở bị thiếu trong Hồ sơ Địa chỉ Chính của Cục Điều tra Dân số –30.000 trong số này chỉ riêng ở phía tây của Albuquerque.

“Mặc dù đã đạt được những thành tựu gần đây trong việc đếm chính xác, nhưng Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ có thể sẽ thiếu kinh phí cho cuộc Điều tra dân số năm 2020 và việc chuyển sang sử dụng khảo sát trực tuyến cũng là một thách thức ở NM khi mà gần 30 phần trăm dân số của chúng ta không có một kết nối đáng tin cậy với internet – làm tăng đáng kể cơ hội cho một lượng lớn dân số bị đếm thiếu trong NM,” Sandoval nói. “Chính quyền tiểu bang của chúng tôi phải lấp đầy các khoảng trống và đảm bảo chúng tôi tiếp tục chuẩn bị để có số lượng chính xác vào năm 2020.”

Hiện tại, NM nhận được gần $8 tỷ viện trợ liên bang mỗi năm dựa trên dữ liệu được thu thập thông qua điều tra dân số mười năm một lần.

###

VI