Giám đốc điều hành

Oriana Sandoval

headshot-11

sinh học

Oriana Sandoval đã từng là Giám đốc điều hành tại Trung tâm Chính sách Công dân (CCP) và là Đồng Giám đốc của New Mexico Civic Engagement Table từ năm 2015. Là người gốc New Mexico, Oriana đã nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật về Ngoại giao và Các vấn đề Thế giới từ Occidental. Trường cao đẳng; bằng Thạc sĩ Chính sách Công của Trường Chính sách Công UC Berkeley Goldman; và một Tiến sĩ Luật từ Trường Luật UC Berkeley. Cô hiện là thành viên tích cực của Hiệp hội Luật sư New Mexico. Cô sống ở Albuquerque với chồng, con trai và con gái.

Oriana đã làm việc về các vấn đề an ninh kinh tế, công bằng môi trường và quyền công dân trong hơn một thập kỷ. Cô làm thư ký tại Trung tâm Nghèo đói do Chủng tộc và Môi trường, nơi cô tiến hành nghiên cứu để kiện tụng về các vấn đề biến đổi khí hậu và các vụ việc liên quan đến việc vi phạm các tiêu chuẩn chất lượng không khí ở Thung lũng Trung tâm của California. Oriana cũng là thư ký tại Oakland, CA, Centro Legal de la Raza, nơi cô cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các thành viên cộng đồng có thu nhập thấp trong các lĩnh vực nhà ở, việc làm và nhập cư. 

Năm 2011, Oriana giữ vai trò là Giám đốc điều hành sáng lập của New Mexico Vote Matters (NMVM), một tổ chức phi lợi nhuận cam kết trao quyền và sự tham gia của các cộng đồng có lịch sử bị tước quyền bầu cử ở New Mexico. NMVM đã hỗ trợ hơn 21.000 người New Mexico đăng ký bỏ phiếu vào năm 2012.

VI