Giám đốc điều hành

Melanie Aranda

Bản sao của headshot-20

sinh học

Melanie Aranda là Giám đốc Điều hành và Thành viên Sáng lập của Trung tâm Chính sách Công dân (CCP) và là Đồng Giám đốc của NM Civic Engagement Table. Sự tham gia của Melanie vào các vấn đề công bằng xã hội bắt đầu vào năm 1995 với tư cách là tình nguyện viên cho Liên minh Bảo vệ Di tích Quốc gia Petroglyph, một tổ chức phi lợi nhuận tham gia đấu tranh cho các quyền của người bản địa. Trước khi thành lập ĐCSTQ, Melanie từng là Phó chủ tịch của một công ty tư vấn chính trị có trụ sở tại ABQ đã giúp bầu các nhà lãnh đạo tiến bộ địa phương vào văn phòng. Melanie cũng là chủ doanh nghiệp nhỏ trong hơn 13 năm, làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp nhỏ và chuyên gia tư vấn để duy trì hồ sơ tài chính chính xác. 

Một Chicana kiêu hãnh, Melanie Aranda hiện đang sống ở Thung lũng phía Nam cùng với chồng là James, con gái của cô ấy là Gloria, Pit Bull Gizmo và 13 chú rùa hộp Tây Nam.

VI