Cố vấn cao cấp

John Daniel

sinh học

John Daniel phục vụ với tư cách là Cố vấn cấp cao tại Trung tâm Chính sách Công dân, chuyên nghiên cứu, nhắm mục tiêu tham gia của công dân và phát triển thông điệp. John lớn lên ở New Mexico, coi đây là nhà từ năm 1958 khi gia đình anh chuyển đến đây từ miền Trung Tây. Trước khi gia nhập ĐCSTQ vào năm 2007, John là giám đốc của Ủy ban Chiến dịch Lập pháp Dân chủ NM từ năm 2004 đến năm 2006, kế nhiệm (nay là Thượng nghị sĩ) Martin Heinrich trong chức vụ đó. Trong suốt những năm 1990, ông làm việc với tư cách là người viết diễn văn và cố vấn chính sách cho Ủy viên về Đất đai Công cộng, Bộ trưởng Ngoại giao và Thị trưởng Albuquerque. Ông là Giám đốc Chính trị của Ủy ban Hành động Chính trị Cấp tiến NM từ năm 1985 đến năm 1990. Kinh nghiệm tranh cử đầu tiên của ông là vào năm 1972 khi còn là sinh viên tại Đại học Bang New Mexico, ông làm tình nguyện viên trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của McGovern ở Quận Doña Ana.

VI