Dự luật hiện đại hóa hệ thống bầu cử của New Mexico được thông qua Hạ viện, tiến gần hơn đến bàn của Thống đốc

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

Thứ tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019

Dự luật hiện đại hóa hệ thống bầu cử của New Mexico Passes House, Inches Closer để Bàn của Thống đốc

Santa Fe, NM– Một dự luật sẽ hiện đại hóa quá trình bầu cử và đăng ký cử tri ở New Mexico đã thông qua Hạ viện với tỷ lệ bỏ phiếu 45-22 vào chiều thứ Tư. Dự luật Thượng viện 672 – được bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ Linda Lopez (D-Quận 11) và Daniel Ivey Soto (D-Quận 15), và Hạ nghị sĩ Linda Trujillo (D-Quận 48)– hiện đang quay trở lại Thượng viện để xin ý kiến đồng tình.

Oriana Sandoval, Giám đốc điều hành của Trung tâm Chính sách Công dân, cho biết,

“Hôm nay, NM đang tiến một bước gần hơn đến việc thông qua một đạo luật táo bạo nhằm củng cố nền dân chủ ở New Mexico. SB 672 bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử của chúng tôi bằng cách đảm bảo các cử tri đủ điều kiện có quyền truy cập vào một hệ thống an toàn, hiệu quả và chính xác hơn để trấn an họ rằng họ sẽ có thể bỏ phiếu và lá phiếu của họ được tính.

“Chúng tôi hoan nghênh Hạ viện NM đã thông qua SB 672 để đảm bảo rằng các cuộc bầu cử của chúng tôi diễn ra an toàn, thuận tiện và dễ tiếp cận đối với tất cả các cử tri đủ điều kiện ở NM. Giờ đây, chúng tôi kêu gọi Thượng viện Nm thông qua đạo luật này để đưa bang của chúng ta trở thành quốc gia đi đầu trong cải cách dân chủ trên toàn quốc, xây dựng một nền dân chủ mạnh mẽ hơn cho TẤT CẢ người dân New Mexico ”.

###

VI