NM thịnh vượng

bức tranh tường

Nuevo Mexico Prospera là một liên minh gồm các tổ chức công bằng kinh tế, xã hội và môi trường cơ sở từ khắp tiểu bang hoạt động nhằm đa dạng hóa nền kinh tế của bang đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Chúng tôi tin rằng các cộng đồng và người lao động ở tuyến đầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu sẽ dẫn đầu quá trình chuyển đổi công bằng sang […]