Công suất 4NM

Công nhân vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời

Tại Power 4 NM, chúng tôi tin rằng bằng cách tăng cường sức mạnh cộng đồng và khuếch đại tiếng nói của cộng đồng để thông báo về quá trình chuyển đổi năng lượng của NM và thúc đẩy những người ra quyết định của bang cam kết thực hiện các hành động táo bạo về khí hậu, chúng tôi sẽ có thể định hình một hiện tại và tương lai sạch sẽ và thịnh vượng do tuyến đầu lãnh đạo cộng đồng. Điều này sẽ cho phép chúng tôi trao quyền […]

VI