Giám đốc Chiến dịch & Chương trình

Molly R. Swank, MSW

Ảnh chụp đầu Swank 2022

sinh học


Molly Swank đã làm việc trong lĩnh vực tổ chức, vận động và tham gia cộng đồng từ năm 2008 khi cô tham gia nhóm Những người ủng hộ Kế hoạch hóa gia đình của Wisconsin ở Milwaukee, WI. Molly đã lấy được hai bằng Cử nhân Xã hội học và Nghiên cứu về Phụ nữ tại Đại học Wisconsin – Madison và tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ Công tác Xã hội của mình tại Đại học Wisconsin – Milwaukee. Trước khi gia nhập CCP, Molly đã làm việc với gia đình Planned Parenthood hơn 13 năm và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và tham gia cử tri phi đảng phái, vận động lập pháp, quản lý dự án, quản lý và chiến lược phi lợi nhuận. Trước khi chuyển đến New Mexico, cô ấy từng là Giám đốc Tham gia Cộng đồng của Tổ chức Phụ huynh có kế hoạch ở Rocky Mountains và làm việc với các nhóm tổ chức PP ở Colorado, Nevada, New Mexico và Wyoming. Cô cũng phục vụ với tư cách là Giảng viên phụ trợ của Trường Cao học Công tác Xã hội tại Đại học Denver.

Molly chuyển đến New Mexico vào năm 2020 cùng với chồng Ben và hỗn hợp phòng thí nghiệm da đen của họ, Bertie. Kể từ khi chuyển đến Albuquerque, gia đình họ đã lớn lên nhờ một chú chó con hiếu động tên là Fanny. Hầu hết các ngày cuối tuần, bạn có thể bắt gặp Molly và gia đình cô ấy đi chơi trên núi, chơi ném bóng hoặc lui tới một số nhà máy bia tốt nhất của Albuquerque.

VI