NM thịnh vượng

bức tranh tường

Nuevo Mexico Prospera là một liên minh gồm các tổ chức công bằng kinh tế, xã hội và môi trường cơ sở từ khắp tiểu bang hoạt động nhằm đa dạng hóa nền kinh tế của bang đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Chúng tôi tin rằng các cộng đồng và người lao động ở tuyến đầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu sẽ dẫn đầu quá trình chuyển đổi công bằng sang […]

Công suất 4NM

Công nhân vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời

Tại Power 4 NM, chúng tôi tin rằng bằng cách tăng cường sức mạnh cộng đồng và khuếch đại tiếng nói của cộng đồng để thông báo về quá trình chuyển đổi năng lượng của NM và thúc đẩy những người ra quyết định của bang cam kết thực hiện các hành động táo bạo về khí hậu, chúng tôi sẽ có thể định hình một hiện tại và tương lai sạch sẽ và thịnh vượng do tuyến đầu lãnh đạo cộng đồng. Điều này sẽ cho phép chúng tôi trao quyền […]