Dừng Ivey-Soto

State Senator Daniel Ivey-Soto has been credibly accused by multiple women of a long history of sexual harassment, bullying, and abuse. Several groups have called on Ivey-Soto to resign. Short of his resignation, there are additional steps that Senate leadership can take to hold him accountable and prevent further harm. New Mexico deserves better.

Giáo dục Mầm non – Bỏ phiếu Có cho Trẻ em

Vào năm 2022, cử tri đã nói rõ rằng New Mexico cần ưu tiên giáo dục sớm cho trẻ em trên toàn tiểu bang. Bản sửa đổi Hiến pháp 1 được thông qua với sự hỗ trợ của 70%, làm tăng số tiền mà tiểu bang đầu tư vào con em chúng ta. Bản sửa đổi Hiến pháp sẽ phân bổ khoảng $150 triệu cho Sở Chăm sóc và Giáo dục Mầm non New Mexico […]

Đạo luật về quyền bỏ phiếu của NM

Cuộc đấu tranh giành quyền bầu cử vẫn rất quan trọng khi các bang trên khắp nước Mỹ đang cố gắng gây khó khăn hơn cho cử tri trong việc bỏ phiếu. Chúng tôi đang thấy các chiến thuật đàn áp cử tri ngày càng gia tăng trên toàn quốc - bao gồm các trở ngại trong việc đăng ký cử tri, hạn chế các lựa chọn bỏ phiếu sớm và lấy lại quyền truy cập vào các lá phiếu gửi qua thư. Trung tâm Chính sách Công dân […]

Bảo vệ bầu cử

Cử tri nên cảm thấy an toàn khi bỏ phiếu – chấm hết. Trung tâm Chính sách Công dân hỗ trợ Ngoại trưởng New Mexico và Tuyên ngôn về Quyền của Cử tri của bang chúng tôi và sẽ tiếp tục công việc của chúng tôi để chống lại thông tin sai lệch và đe dọa cử tri. ĐCSTQ hỗ trợ các đối tác cộng đồng của chúng tôi đào tạo những người theo dõi cuộc thăm dò và giám sát cuộc thăm dò, tăng […]

Hiện đại hóa cơ quan lập pháp NM

Hiện đại hóa khẩu hiệu Cơ quan lập pháp NM trên nền núi

New Mexico là tiểu bang cuối cùng sử dụng “Cơ quan lập pháp công dân” - nghĩa là các quan chức và nhân viên được bầu của chúng tôi trong Roundhouse đều không được trả lương. Điều này có thể hợp lý khi tiểu bang của chúng ta được thành lập, nhưng hệ thống này không còn phục vụ cộng đồng của chúng ta nữa và ĐCSTQ tự hào là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa […]

NM thịnh vượng

bức tranh tường

Nuevo Mexico Prospera là một liên minh gồm các tổ chức công bằng kinh tế, xã hội và môi trường cơ sở từ khắp tiểu bang hoạt động nhằm đa dạng hóa nền kinh tế của bang đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Chúng tôi tin rằng các cộng đồng và người lao động ở tuyến đầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu sẽ dẫn đầu quá trình chuyển đổi công bằng sang […]

Công suất 4NM

Công nhân vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời

Tại Power 4 NM, chúng tôi tin rằng bằng cách tăng cường sức mạnh cộng đồng và khuếch đại tiếng nói của cộng đồng để thông báo về quá trình chuyển đổi năng lượng của NM và thúc đẩy những người ra quyết định của bang cam kết thực hiện các hành động táo bạo về khí hậu, chúng tôi sẽ có thể định hình một hiện tại và tương lai sạch sẽ và thịnh vượng do tuyến đầu lãnh đạo cộng đồng. Điều này sẽ cho phép chúng tôi trao quyền […]