Cộng tác viên phát triển

Hakim Bellamy

headshot-37

sinh học

Trước khi được Thị trưởng Keller bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Nghệ thuật (2018-2022), Hakim Bellamy là Người đoạt giải Nhà thơ đầu tiên của Thành phố Albuquerque (2012-2014). Bellamy là Thành viên Mạng lưới Lãnh đạo Cộng đồng của Quỹ WK Kellogg, Thành viên Nghệ sĩ Công dân của Trung tâm Kennedy, Thành viên Học viện vì Tình yêu Học tập, Thành viên Bệ phóng của Liên minh Nghệ thuật Western States, Thành viên Tư pháp Thực phẩm của Viện Nghệ thuật Santa Fe, cựu sinh viên và Công dân của Viện Lãnh đạo Chiến lược New Mexico Thành viên Chủng viện Đại học Công dân. Năm 2012, anh xuất bản tập thơ đầu tay, THỀ (Nhà xuất bản West End/Nhà xuất bản Đại học New Mexico), và nó đã mang về cho ông Giải thưởng Tillie Olsen Nghiên cứu về Giai cấp Lao động cho Văn học năm 2012. Tựa sách mới nhất của ông Hoa hồng y Corridos (UNM Press) xuất bản năm 2022 là cuốn sách thứ bảy của ông. Với bằng Thạc sĩ về Truyền thông của Đại học New Mexico (UNM), Bellamy đã giữ các vị trí trợ giảng tại UNM và Viện Nghệ thuật Da đỏ Hoa Kỳ. Bellamy đã trực tiếp chia sẻ tác phẩm của mình tại ít nhất năm quốc gia và tiếp tục sử dụng nghệ thuật của mình để thay đổi cộng đồng của mình. www.beyondpoetryink.com

VI