Hakim Bellamy

Trước khi được Thị trưởng Keller bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Nghệ thuật (2018-2022), Hakim Bellamy là Người đoạt giải Nhà thơ đầu tiên của Thành phố Albuquerque (2012-2014). Bellamy là Thành viên Mạng lưới Lãnh đạo Cộng đồng của Quỹ WK Kellogg, Thành viên Nghệ sĩ Công dân của Trung tâm Kennedy, Học viện Tình yêu […]

VI