Andrew Taylor

Andrew Taylor là Giám đốc Dữ liệu c3 của Trung tâm Chính sách Công dân. Với hơn một thập kỷ làm việc trong lĩnh vực phân tích dữ liệu và hệ thống, Andrew đã tìm được con đường của mình trong lĩnh vực chính trị thông qua tư vấn kỹ thuật số cho các chiến dịch cấp cơ sở và các tổ chức công bằng xã hội—điều phối và triển khai các giải pháp chiến dịch kỹ thuật số kể từ năm 2015. Trước khi làm việc trong lĩnh vực chính trị [… ]

VI